Слънцезащита за фасадни системи

Слънцезащита за фасадни системи

Системите за слънцезащита са високотехнологичен продукт и дават значителен принос в енергийноефективната експлоатация на сградите. Те предлага не само контролиран достъп на светлина и защита от прекомерно затопляне, но са и своеобразен архитектурен щрих, придаващ индивидуалност на сградата.

Конструкция:

- алуминиева статична конструкция с възможност за боядисване в цвят по RAL каталог

 


Печат