Размери за вътрешни щори

Размери за вътрешни щори

 

Общи указания за вземане на размери:

Взимането на размерите е от изключително значение за изработката и функционалността на щората. Просто трябва да се следват следните правила:

  1. Използвайте метална ролетка (не дървени или шивашки метри)!
  2. Измервайте с точност до милиметър – не закръглявайте Вашите размери.
  3. Внимателно отбележете кое е ширината и кое е височината. Много често срещана грешка е тяхното разменяне.
  4. Ние ще направим щорите точно по Вашите размери, и ако те са грешни е малко вероятно щората да може да бъде поправена. Така че, отделете време и проверете два пъти Вашите размери. Ако можете да възникнете някакви проблеми, винаги да се следите с нас.

ВАЖНО:

Имайте, че повечето дограми осигуряващите са с различна форма (заоблени, скосени или др.), което може да увеличи просвета между щората и дограмата и да не може да получи максимално припокриване.

Как да премерим вертикални щори

Как да премерим хоризонтални щори

Как да премерим щори руло стандарт

Как да премерим щори руло елеганс

 

 


Печат