Размери за вътрешни щори

roletka Оги Инвест - Размери за вътрешни щори

Общи указания за взимане на размери:

Взимането на размери  е от изключително значение за изработката и фукционалността на щората. Просто трябва да се следват следните правила:

  1. Използвайте метална ролетка (не дървени или шивашки метри)!
  2. Измервайте с точност до милиметър – не закръглявайте Вашите размери.
  3. Внимателно отбелязвайте кое е ширина и кое е височина. Много често срещана грешка е тяхното разменяне.
  4. Ние ще направим щорите точно по Вашите размери, и ако те са грешни е малко вероятно щората да може да бъде поправена. Така че, отделете време и проверете два пъти Вашите размери. Ако възникнат някакви проблеми, винаги можете да се консултирате с нас.

ВАЖНО:

Имайте предвид, че повечето дограми стъклодържателите са с различна форма ( заоблени, скосени или др.), което може да увеличи просвета между щората и дограмата и да не може да получите максимално припокриване.

Как да премерим вертикални щори

Как да премерим хоризонтални щори

Как да премерим щори руло стандарт

Как да премерим щори руло елеганс

 


Печат